Dự án lắp đặt hệ thống đèn phòng khách CT Than Vàng Danh

Dự án: Tư vấn, cung cấp, lắp đặt, chuyển giao hệ thống đèn chiếu sáng phòng khách cho Công ty than Vàng Danh

Năm thực hiện: 2021

Quy mô: 200m2

Một số hình ảnh dự án